Jeden wyraz, a tyle o nim wiemy!

Litery, głoski, dwuznaki, spółgłoski, samogłoski, sylaby - utrwalanie wyróżniania tych elementów w wyrazach z dwuznakami. Czyli analiza i synteza wzrokowo-słuchowa. Plakat zrobiliśmy w naszej ulubionej aplikacji pic collaqe