Pierwsze chmury wyrazowe

WordArt
WordArt
QR tej aplikacji
QR tej aplikacji

Uczniowie znają więcej liter drukowanych, niż dotychczas poznanych w szkole. Dziś utrwalaliśmy analizę i syntezę wzrokowo-słuchową podczas zapisywania wyrazów, doskonaliliśmy technikę czytania wyrazów łatwych i krótkich. Poznaliśmy zasadę pisowni imion z wielkiej litery. Poznaliśmy układ liter na klawiaturze oraz wykorzystanie klawisza - symbolu "strzałka w górę" do uzyskania wielkich liter. 

Sama aplikacja jest bardzo prosta i intuicyjna. Dzieci poradziły sobie z nią bez problemu.