Liczymy i budujemy miasto

Montessori Math City
Montessori Math City

Bardzo ciekawa aplikacja matematyczna, związana ze zrozumieniem dziesiątkowego systemu pozycyjnego. Co to oznacza? 

  • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
  • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Zakres podzielony na działy: 1-9, 10, 10-99, 100, 100-999, 1000 i quiz. Moi pierwszoklasiści nie zatrzymali się na dwóch pierwszych. Sprawdzali swe umiejętności w zakresie liczenia do 100.  

Dodatkowa atrakcją jest możliwość "budowania" miasta za punkty zdobyte przy prawidłowych odpowiedziach.