Przymiotniki

Pic Collage - Photo Editor
Pic Collage - Photo Editor

Utrwalenie wiadomości o przymiotniku. Każdy uczeń otrzymał obrazek. Nie było dwóch takich samych. Każdy musiał wykonać zdjęcie obrazka tak, by nie było widać stolika. Zdjęcie zapisane zostało w galerii i przeniesione do aplikacji pic collaqe. 

Dzieci musiały dobrać i zapisać odpowiednie przymiotniki. Okazało się, że niektóre kroje czcionek nie mają polskich znaków i trzeba było szukać. Na końcu wysłanie plakatu mailem.