Spiral Education - klik
Spiral Education - klik

Artykuł Łukasza Rumińskiego"Spiral - zakręcone lekcje" opisujący tą platformę można przeczytać na stronie www.superbelfrzy.edu.pl

 

Pracę na platformie zaczęłam od założenia klasy i wpisania wszystkich uczniów. Zawsze dodaję też siebie, by wiedzieć, jak to wygląda od strony ucznia. 

Uczniowie nie muszą pobierać aplikacji. Mogą się logować przez stronę podaną w QR https://spiral.ac/student/code