Napisy na zdjęciach


Utrwalenie wiadomości nt. korzyści płynących z hodowli zwierząt na wsi. Samodzielne zapisanie korzyści w formie zdania, które wypowiada konkretne zwierzątko. Posłużyła nam do tego aplikacja PicSay, pozwalająca w łatwy sposób dodać napisy na zdjęciach rysunków.