Cechy elementów

Matrix Game 1
Matrix Game 1
QR tej aplikacji
QR tej aplikacji

Gra Matrix 1 pomaga uczniom rozwijać umiejętności wzrokowe - postrzeganie, uwagę i koncentrację, orientację przestrzenną i zasady klasyfikacji i kategoryzacji. Ponadto rozwija funkcje wykonawcze, takie jak planowanie i wytrwałość.

Tak naprawdę uczniowie odnajdywali "współrzędne" elementu.

Zanim przystąpili do pracy z aplikacją, na wcześniejszych zajęciach wykorzystałam układanki.

 

Ta sama zasada, te same cele - inne narzędzia. 

 

układanki

praca z aplikacją