Która godzina?

clock learning
clock learning
QR tej aplikacji
QR tej aplikacji

Polecam wszystkim tą aplikację. Zegar jest duży i czytelny. Jest możliwość przesuwania wskazówek, ustawiania według konkretnych poleceń. Nad zegarem uczeń może odczytać wskazania zegara. 

Pełne godziny oraz ich połowy dzieci odczytują bezbłędnie. Czas na nieco trudniejsze zadania. 

Przygotowałam uczniom karty pracy z zegarem w generatorze tutaj. Świetny program. Można zaznaczyć w ustawieniach wiele możliwości wskazań zegara: pełne i pół godziny, co 5 minut, co minutę. Można stworzyć kartę typu: odczytaj i zapisz godzinę lub zaznacz na zegarze. Dodatkowa wygoda dla nauczyciela to zaznaczenie pola INCLUDE ANSWER KEY czyli dodatkowa karta pracy z odpowiedziami. Powiesiłam je w widocznym miejscu i uczniowie sami sprawdzili poprawność zadania. Wszystko pobieramy na komputer w formie PDF-u. Poniżej przykładowe karty pracy. 

Wykonanie zadań przebiegło sprawie, a zegar w tablecie bardzo pomógł. Była też praca w parach. Jedno dziecko ustawiało dowolna godzinę na soim zegarze. Kolega musiał ustawić godzinę według polecenia " kwadrans wcześniej, dwadzieścia minut później" itp. 

Download
zapisz wskazania zegara.pdf
Adobe Acrobat Document 58.9 KB
Download
zaznacz podane godziny.pdf
Adobe Acrobat Document 57.8 KB

Sposób na mnożenie

kostki do gry
kostki do gry
QR tej aplikacji
QR tej aplikacji

Uczymy się tabliczki mnożenia poprzez wiele zabaw i gier. Dziś wykorzystaliśmy aplikację z kostkami, dwie kolorowe kredki oraz zwykłą kartkę w kratkę. 

W zabawie/grze bierze udział dwoje uczniów. Każdy ma dwie kostki i kredkę w kolorze innym niż kolega. Uczniowie "pacali" na ekranie tabletu i z uzyskanych oczek tworzyli działanie (np. jeśli uczeń wyrzuci 6 i 3 tworzy działanie 6 x 3=18) a następnie obrysowywali pole: 6 kratki jako liczba rzędów na 3 - liczba elementów w rzędzie i w środku zapisali działanie.


Na klasowej stronie KLIKANKOWO  uczniowie mają do dyspozycji wiele gier stworzonych w aplikacji LearningApps. Trening czyni mistrza!


efekty zajęć:

  • doskonalenie mnożenia w zakresie 30, 
  • nauka przez zabawę,
  • rozumienie pojęć: liczba rzędów, liczba elementów w rzędzie. 

Utrwalając wiadomości i umiejętności korzystamy też z platformy Zondle. Stworzyłam na niej dziennik mej klasy oraz  indywidualne konto każdemu uczniowi. Korzystając z aplikacji Zondle uczniowie grają w gry przeze mnie podpięte. I oni, i ja mamy podgląd w uzyskane wyniki z gier. Jeśli są błędy trenujemy nadal.  Zamieszczam przykładową grę na mnożenie.