Najważniejsze rzeki Polski 

Skitch - aplikacja dostępna po zalogowaniu do sklepu Play
Skitch - aplikacja dostępna po zalogowaniu do sklepu Play
QR tej aplikacji
QR tej aplikacji

Ostatnie nasze tematy związane są z Polską. Poznajemy legendy, miasta i rzeki oraz ich lokalizację na mapie. Poznaliśmy też pojęcia: źródło, dopływy i ujście rzeki. Nie jest to łatwe zadanie. Uczniowie mieli do dyspozycji rozmaite mapy Polski. Odnajdywali na nich pięć głównych rzek: Wisła, Odra, Warta, Narew, Bug. Skorzystaliśmy też z cudnej gry interaktywnej, autorstwa Asi Apanasewicz.  

Kolejnym zadaniem było wykonanie zdjęcia mapy Polski i naniesienie nazw wyżej wymienionych rzek. 


efekty zajęć:

  • lokalizacja głównych rzek na mapie Polski,
  • utrwalenie pojęć: źródło i ujście rzeki, dopływy,
  • pisownia nazw rzek z wielkiej litery.