Coś na mózg?

Ciągle szukamy sposobów na atrakcyjną naukę ortografii. Dzięki przynależności do grupy Superbelfrzy Mini "dostaję" wiele ciekawych propozycji od moich Wspaniałych Koleżanek. Prezentuję pomysł Joanny Apanasewicz. 

Na planszy do gry bingo (z dziewięcioma polami) uczniowie ułożyli pięć wybranych przez siebie wyrazów z "rz". Wykonali zdjęcie. Musieli zapamiętać pisownię i ułożenie wyrazów i zapisać je na tej samej planszy za pomocą suchościeralnych pisaków (większość pomocy laminuję, by mieć na lata). Po chwili sprawdzenie - porównanie planszy ze zdjęciem. Zabawa bardzo skupiała uwagę dzieci, a zarazem były niezwykle zaangażowane. Powtórzyliśmy ją jeszcze raz, zmieniając wyrazy. Dzieci zapisały te wyrazy w zeszytach, dzieląc wyrazy na trzy grupy według zasad pisowni wyrazów z "rz".

Dlaczego taki tytuł? Maja powiedziała, że to zadanie było na mózg i na pamięć!


efekty zajęć:

  • kształcenie spostrzegawczości i pamięci, 
  • utrwalenie zasad pisowni wyrazów z "rz",
  • wyjaśnianie pisowni wyrazów z "rz" według zasad: rz po spółgłoskach, rz wymienne, rz niewymienne,
  • atrakcyjna forma nauki ortografii. 

Jak utrwalić czasownik?

Skitch
Skitch
QR tej aplikacji
QR tej aplikacji

Coraz więcej wiadomości, coraz więcej umiejętności. Dziś powtórzenie o czasowniku. Uczniowie wyszukiwali czasowniki pośród innych wyrazów, podkreślanie w tekście. Wybierali tylko tą część mowy spośród otrzymanych wyrazów. Za chwilę wykonanie fotografii wybranego zwierzęcia i wpisanie czasowników, pasujących do zwierzaczka.


efekty zajęć:

  • uczniowie znają funkcję czasownika w zdaniu,
  • umiejętnie dobierają czasowniki do określonych rzeczowników,
  • wyróżniają je w izolacji i w zdaniach.