39. Spotkanie z lekturą

szkic
szkic
QR tej aplikacji
QR tej aplikacji

"Zaczarowana zagroda" Centkiewiczów to niezwykle wartościowa lektura. Bardzo podobała się moim uczniom. Jednym z zadań w ćwiczeniach było dokonanie opisu pingwina Adeli. My opis zrobiliśmy, wykorzystując aplikację szkic. 

Pracę rozpoczęliśmy od pobrania z galerii obrazów jednego zdjęcia ptaka. Nie było to łatwe zadanie, bowiem należy przestrzegać praw autorskich. Uczniowie musieli wybrać zdjęcia oznaczone do ponownego wykorzystania w celach niekomercyjnych. Zapisali jedno w galerii. 

Na podstawie różnych źródeł informacji (lektura, albumy, encyklopedie, gry Zondle) zebraliśmy materiały potrzebne do opisu. Na tablicy widoczne były pytania, na które uczniowie musieli odpowiedzieć. Po zapisaniu tychże odpowiedzi w aplikacji dodali wcześniej pobrane zdjęcie pingwina. Później pobrali darmowe naklejki i uzupełnili graficznie swą pracę. Dzieci zauważyły podobieństwo do swej ulubionej aplikacji Pic Colaqe z jedną różnicą. W szkicu by przesunąć element należy go najpierw zaznaczyć. 

Na zajęciach powstały cudowne opisy. To kartki z encyklopedii!

 

efekty zajęć:

  • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym umiejętności wyszukiwania informacji  w internecie,
  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
  • bogacenie wiedzy nt. świata przyrody - innych kontynentów i ich mieszkańców,
  • samodzielne formułowanie i zapisanie opisu,
  • rozumienie, czym są prawa autorskie,
  • korzystanie z publikowanych zdjęć w internecie, zgodnie z prawem autorskim. 

40. Zaczynamy mnożenie

Dzieci zaczynają trzecią część ćwiczeń. Zachwycone, że na 43 stronie zaczyna się mnożenie. Dlaczego nie zacząć wcześniej, skoro takie zainteresowanie?

Najpierw było grupowanie patyczków po 2, 3, 4, 5 i więcej  elementów w grupie. Przeliczanie, dodawanie i zapisywanie działań na dodawanie. Potem dzieci zauważyły, że dodawaliśmy te same liczby. Zastąpiliśmy dodawanie mnożeniem. Wykorzystaliśmy też rozmaite pieczątki do tworzenia obrazu działań. Na końcu każdy w tablecie wykonał ilustrację do wybranego działania na dodawanie tych samych składników oraz mnożenie. Wykorzystaliśmy aplikację szkic(wyżej wymieniona) i pic colaqe.