33. Świąteczne "cudowanie" na ekranie czyli...

wyobraźnia i wspaniała zabawa! Praca w trzech aplikacjach. 

kolorowanki na BN
kolorowanki na BN
OR tej aplikacji
OR tej aplikacji

Christmas Sticker Photo Edytor
Christmas Sticker Photo Edytor
QR tej apliakcji
QR tej apliakcji

Mirror Photo
Mirror Photo
QR tej aplikacji
QR tej aplikacji

Najpierw wybór świątecznej kolorowanki. Wypełnienie barwą elementów i dodanie tła. Zapisanie pracy w galerii. Odszukanie obrazka i dodanie naklejek w Christmas Sticker Photo Edytor. Kolejne zapisanie pracy. Kolejna edycja w Mirror Photo - wybranie rodzaju symetrii i dodanie ramki. Wysłanie mailem. Uczniowie opisywali wykonywane czynności. Każdy musiał w swych wypowiedziach zastosować przymiotniki np. "Wybrałem kotka. Pokolorowałem go na czarno. Dodałem czerwoną czapeczkę."

 

efekty zajęć:

 • ustne tworzenie dłuższych wypowiedzi z zastosowaniem przymiotników,
 • poszerzanie zakresu słownictwa i struktur składniowych,
 • rozumienie "czytelności" stworzonej pracy poprzez wykorzystanie barw kontrastowych (ciemne tło, jasne teksty i naklejki/jasne tło, ciemne teksty i naklejki),
 • radość i motywacja do działań z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. 

34. Reporterem być

Reporter zadania ma trudne. Przekonaliśmy się o tym, gromadząc pytania do wywiadu z Świętym Mikołajem. O ile rzeczy możemy zapytać, ile się dowiemy o osobie z którą przeprowadzamy wywiad. Każdy z nas zapisał dwa pytania do siwobrodego, starszego pana. Noo, może uda się komuś z nas przeprowadzić taki wywiad?!


efekty pracy:

 • utrwalenie rodzajów zdań,
 • znak zapytania na końcu zdania pytającego,
 • poprawne formułowanie i zapisanie zdań,
 • stwarzanie uczniom warunków do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 
 • słuchanie wypowiedzi innych i aktywne uczestnictwo w rozmowie. 

35. Kropla w kroplę 

Avatar creator - Face Maker
Avatar creator - Face Maker
QR tej aplikacji
QR tej aplikacji

Bardzo piękna graficznie i z przyjaznym interfejsem aplikacja do tworzenia avatarków. Uczniowie pracowali w parach. Dzieci naprzemiennie wydawały polecenia, związane z wyborem elementów typu: kolor włosów, fryzura, płeć, kształt ust itp. Cel główny - dwa avatarki na dwóch tabletach identyczne!


efekty pracy:

 • kształtowanie umiejętności precyzyjnego formułowania myśli, zrozumiałych dla partnera,
 • stosowanie w wypowiedziach pojęć matematycznych typu: pierwszy z lewej, czwarty od góry - podczas wyboru elementu,
 • umiejętność pracy w parach,
 • radość podczas zajęć.