Bezpieczne wakacje

Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Wakacje - to czas beztroskich zabaw, wielu przyjemności, opalania, spędzanie czasu nad woda, w górach czy lesie. Jednak... musimy zachować ostrożność podczas wodnych i słonecznych kąpieli, górskich i leśnych wędrówkach. 

Zadaniem uczniów było przeczytanie ze zrozumieniem krótkiej rymowanki i jej zilustrowanie. Następnie wykonanie zdjęcia i przepisanie tekstu. Wykorzystaliśmy dwie aplikacje Szkic i Pic Collage, z przewagą tej pierwszej, bo miała wakacyjne naklejki. 


efekty zajęć:

  • uczeń potrafi wymienić różne zagrożenia, przewidzieć ich skutki,
  • wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia,
  • zna numery telefonów alarmowych,
  • wybiera bezpieczne miejsca do wypoczynku oraz zabaw.