Przedszkolaki też pacają!

Kindergarten Kids Math Lite
Kindergarten Kids Math Lite
QR tej aplikacji
QR tej aplikacji

Matrix Game 1
Matrix Game 1
QR tej aplikacji
QR tej aplikacji

Matrix Game 2
Matrix Game 2
QR tej aplikacji
QR tej aplikacji

Na zajęciach mieliśmy gości z przedszkola nr 12 w Pile. Zaprosiliśmy ich na zwyczajną lekcję z tabletami. Ale lekcja nie była zwyczajna, tylko odwrócona. A to znaczy, że moi uczniowie byli nauczycielami. Czytali dzieciom polecenia, tłumaczyli obsługę aplikacji. 

Wykorzystaliśmy trzy gry matematyczne, rozwijające logiczne myślenie, umiejętność rozpoznawania liczb. Dzieci układały pojedyncze i łączone elementy na siatce geometrycznej, doskonale odnajdywały ich położenie. Był też czas na twórczą pracę. Oczywiście z ulubionym pic colagem. Dzieci tworzyły podpisy, szukały liter na klawiaturze, zmieniały krój czcionki i jej kolor, dodawały naklejki z kotami i ozdobnikami. 

I wcale nam nie przeszkadzało, że 18 urządzeń mobilnych wykorzystało 42 dzieci. 

Zachwycona byłam swobodą posługiwania się tabletem przez przedszkolaki. Wszystko robiły z ogromną łatwością. Wszyscy byliśmy ogromnie zadowoleni z tak udanych zajęć. 

Moim uczniom - dziękuję. 

 

efekty pracy:

  • zgodna praca w grupach,
  • formułowanie logicznych i spójnych wypowiedzi podczas tłumaczenia poleceń,
  • wykorzystanie wcześniej zdobytej wiedzy na temat "obsługi" aplikacji, 
  • sprawienie radości młodszym kolegom podczas wspólnej pracy. 

 

wspólna praca

plakaty przedszkolaków

Zagadki "użyteczne"

QR DROID
QR DROID
QR tej aplikacji
QR tej aplikacji

Rozmawialiśmy o przedmiotach codziennego użytku, które są na wyposażeniu w wielu domach i ułatwiają nam życie. Dzieci otrzymały zagadki, które zakodowały w aplikacji QR DROID. Kod wysłały do mnie mailem. Nieco później poszliśmy na boisko szkolne. Wzięliśmy kredę i dwa urządzenia mobilne. Skanowałam zagadki, wybrany uczeń ja odczytywał,a pozostali rysowali rozwiązanie i pisali nazwę tego urządzenia. Po chwili zaczął padać deszcz, więc zadania skończyliśmy w szkole.