X Kongres Kadry Kierowniczej Oświaty - 24-25 IX 2015 - Wrocław

wspólnie z Moniką Walkowiak

Konferencja IT w Edukacji 2 X 2015 - Poznań