Olsztyn 20 I 2016 r. 

Konferencja zorganizowana przez panią Grażynę Przasnyską - Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Jej tematem były "Technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole podstawowej". 

Prelegenci: Jolanta Okuniewska, Joanna Apanasewicz oraz Aleksandra Schoen-Kamińska. 

prezentacja Jolanty Okuniewskiej

prezentacja Joanny Apanasewicz

wspólna prezentacja

moja prezentacja -  "Zondle - nauka i zabawa z TiKiem"