Wyznaczamy trasę robocikowi

dodawanie w zakresie 10
dodawanie w zakresie 10

dodawanie w zakresie 20
dodawanie w zakresie 20

Wiesia Kopf znalazła te świetne zadania, związane z kodowaniem trasy. Dostępne są dwa rodzaje - dodawanie do 10 oraz dodawanie do 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

By robocik doszedł do prawidłowego wyniku uczniowie najpierw musieli go obliczyć, a potem wyznaczyć strzałkami trasę. Bardzo polecam!