Droga klocka

Wykorzystałam na zajęciach aplikację ze strony internetowej . Na początku rozdałam dzieciom plansze z siatką oraz jeden klocek z układanki Jenga. Uczniowie "sterowali" klockiem. Mogli nim poruszać w lewo, prawo, w górę i w dół. Klocek mógł wykonać tylko jeden ruch. Ta zabawa miała pobudzić wyobraźnię przestrzenną. 

Potem przeszliśmy do strony, gdzie czekały zadania. Uczniowie przeszli kilka poziomów. Klocek wędrował po wyznaczonej trasie. Przy dobrze wybranej nawigacji przesuwał się, lecz jeśli ktoś wybrał błędną strzałkę zadanie rozpoczynał od początku. Zabawa bardzo skupiła uwagę dzieci. 

 

efekty zajęć:

  • kształtowanie wyobraźni przestrzennej,
  • kształtowanie logicznego myślenia podczas sterowania klockiem na wyznaczonej trasie,
  • wprowadzenie elementu programowania.