Codable

Codable
Codable

Mam założoną klasę. Uczniowie mogą logować się na stronie lub wybrać swoje konto na tablecie. Kolejna pomoc do nauki podstaw kodowania dla dzieci w niezwykle atrakcyjnej formie. 

Dzięki rozwiązywaniu tych zadań uczniowie:

  • tworzą sekwencje i proste algorytmy, 
  • kształtują umiejętność rozwiązywania problemów,
  • mają wyższy poziom umiejętności myślenia,
  • kształtują umiejętności współpracy, umiejętności komunikacyjne oraz umiejętności krytycznego myślenia.